Rapport cover - rapport 805

EUs vanndirektiv . Foreløpig identifisering av Sterkt Modifiserte kystvann- Forekomster (SMVF) i Norge

Rapportnummer: 805

Forfatter(e): Alvsvåg, J. (Hi), G.H. Johnsen, E. Børset (Nvk), P. Høberg (Nvk), F.E. Moy (Niva) & T. Johnsen (Niva)

Utgitt: 2005

Antall sider: 11

ISBN: -

Last ned rapport: 805.pdf (87,63 KB)