Rapport cover - rapport 786

Giardia lamblia-epidemien i Bergen høsten 2004. Parasitten, vannverkene i Bergen, epidemien og jakten på kilden

Rapportnummer: 786

Forfatter(e): Johnsen, G.H., A.Seim & A.M.Gjesdal

Utgitt: 2005

Antall sider: 66

ISBN: 82-7658-421-7

Last ned rapport: 786.pdf (2,88 MB)