Rapport cover - rapport 852

Konsekvensutredning for Havsul 1, Sandøy kommune. Tema: Fiskeri- og havbruksnæring

Rapportnummer: 852

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2005

Antall sider: 40

ISBN: 82-7658-446-2

Last ned rapport: 852.pdf (1,35 MB)