Rapport cover - rapport 853

Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner. Tema: Fiskeri- og havbruksnæring

Rapportnummer: 853

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2005

Antall sider: 41

ISBN: 82-7658-447-0

Last ned rapport: 853.pdf (1,39 MB)