Rapport cover - rapport 850

Konsekvensutredning for Havsul 2, Giske og Haram kommuner. Tema: Marin flora og fauna

Rapportnummer: 850

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2005

Antall sider: 51

ISBN: 82-7658-444-6

Last ned rapport: 850.pdf (1,93 MB)