Rapport cover - rapport 854

Konsekvensutredning for Havsul 4, Eide og Averøy kommune. Tema: Fiskeri- og havbruksnæring

Rapportnummer: 854

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2005

Antall sider: 41

ISBN: 82-7658-448-9

Last ned rapport: 854.pdf (1,29 MB)