Rapport cover - rapport 859

Kristiansund kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2005

Rapportnummer: 859

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

Utgitt: 2005

Antall sider: 179

ISBN: 82-7658-453-5

Last ned rapport: 859.pdf (5,31 MB)