MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten nord for Store Noppeholmen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 865

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

Utgitt: 2005

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig