Rapport cover - rapport 855

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland og Hordaland sommaren 2005

Rapportnummer: 855

Forfatter(e): Kålås, S, & K. Urdal.

Utgitt: 2005

Antall sider: 28

ISBN: 82-7658-449-7

Last ned rapport: 855.pdf (165,93 KB)