Rapport cover - rapport 798

Prøvefiske i 8 innsjøer i Sogn og Fjordane august 2004

Rapportnummer: 798

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, S. Kålås & G.H. Johnsen

Utgitt: 2005

Antall sider: 68

ISBN: 82-7658-427-6

Last ned rapport: 798.pdf (1,20 MB)