Rapport cover - rapport 768

Resipientundersøkelse i Stokksundet utenfor Svartasmoget avfallsdeponi i Fitjar kommune 2004

Rapportnummer: 768

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & O. Soldal (Interconsult)

Utgitt: 2005

Antall sider: 46

ISBN: 82-7658-402-0

Last ned rapport: 768.pdf (1,00 MB)