Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Kvalen, sørvest for Finnøy

Rapportnummer: 830

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

Utgitt: 2005

Antall sider: 41

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig