Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Langholmen, sør for Talgje i Finnøy kommune

Rapportnummer: 828

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

Utgitt: 2005

Antall sider: 42

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig