Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Melingsvågen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 829

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

Utgitt: 2005

Antall sider: 45

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig