Rapporter

Rapporter utgitt i år 2006

Overvåking av vannkvalitet ved utfylling av tunnelmasser i sjø ved Husnes

Rapportnummer: 957 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-511-6

Miljøkvalitet i sediment på tre lokaliteter i fjordene langs RV 465 i Farsund kommune, høsten 2006

Rapportnummer: 956 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-510-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Indre Slettavikneset i Sandnes kommune

Rapportnummer: 955 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet nordvest for Vestbø i Finnøy kommune

Rapportnummer: 954 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: -

Resipientundersøkelse i Vågen og Straumsosen i Fjell kommune sommeren 2006

Rapportnummer: 953 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke Og G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-508-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad hausten 2006

Rapportnummer: 952 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Smalskar i Finnøy hausten 2006

Rapportnummer: 951 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Ulveneset i Kvinnherad hausten 2006

Rapportnummer: 950 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Bjølve Bruk AS avdeling Onarheim. (reg.nr. H/T 01) med fiskebiologiske undersøkelser i Onarheimsvassdraget på Tysnes

Rapportnummer: 949 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen, S. Kålås & E. Brekke

ISBN: 82-7658-504-3

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sjøtroll Havbruk AS avd. Fitjar

Rapportnummer: 948 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-503-5

Rømt oppdrettslaks i sjø og elv; mengd og opphav

Rapportnummer: 947 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oltesvik i Gjesdal kommune høsten 2006

Rapportnummer: 946 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Torsnes Kraftverk, Jondal kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 945 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Hellen, B. A. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-502-7

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Sandviksboder i Bergen kommune

Rapportnummer: 944 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Undersøkingar av ungfisk, botndyr og vasskvalitet i Romarheimselva i 2005

Rapportnummer: 943 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Kålås, S., K. Urdal & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-501-8

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Rabbaneset i Ullensvang

Rapportnummer: 942 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Overvåking av avrenning fra sprengsteinfylling på Sunde

Rapportnummer: 941 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H. Og A.E. Bjørklund 2006

ISBN: 82-7658-500-0

Kombinert MOM B og MOM C resipientundersøkelse av Kobbavika, Fitjar kommune, sommeren 2006

Rapportnummer: 940 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: 82-7658-499-3

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Jørstadskjera, Ombo i Finnøy kommune

Rapportnummer: 939 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 938 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & T. Lislevand

ISBN: 82-7658-505-1

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sagvåg Smolt AS

Rapportnummer: 937 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2006. - Ikke Offentlig Ennå

ISBN: 82-7658-498-5

Kvernhuselvi Kraftverk, Masfjorden kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 936 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Hellen, B. A, G. H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: 82-7658-497-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nautvika i Finnøy hausten 2006

Rapportnummer: 935 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Hundsnes i Strand

Rapportnummer: 934 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Prestholmane i Finnøy kommune

Rapportnummer: 933 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Gaula i 2005

Rapportnummer: 932 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås, & K. Urdal

ISBN: 82-7658-496-9

Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Vassdrag, hydrologi og vannkvalitet

Rapportnummer: 931 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-506-X

Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Berggrunn, jordsmonn, løsmasser og radon

Rapportnummer: 930 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-495-0

Temperaturmålinger i Bolstadfjorden våren / sommeren 2006

Rapportnummer: 929 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-494-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Stolane i Radøy kommune hausten 2006

Rapportnummer: 928 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E. & G. H. Johnsen

ISBN: -

MOM C-resipientundersøkelse av lokaliteten Breivik S i Bømlo kommune

Rapportnummer: 927 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-493-4

Market for Water Forecast Services. With Special Attention to Norwegian Aquaculture Operators

Rapportnummer: 926 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

ISBN: 82-7658-492-6

Kombinert MOM B og MOM C-resipientundersøkelse av Kassosen,Bømlo kommune, våren 2006

Rapportnummer: 925 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G.H.Johnsen

ISBN: 82-7658-488-8

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Mikkelsneset i Ullensvang

Rapportnummer: 924 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oltesvik i Gjesdal kommune

Rapportnummer: 922 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse til 1,2 mill stk sjødyktig settefisk ved K.J.Eide

Rapportnummer: 921 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske- og kilenotfangstar i Sogn og Fjordane i 2005

Rapportnummer: 919 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-486-1

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2005

Rapportnummer: 918 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-485-3

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2005

Rapportnummer: 917 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 82-7658-484-5

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Holmavik i Ullensvang

Rapportnummer: 916 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Indre Vikane i Jondal

Rapportnummer: 915 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Konsekvensvurdering i forbindelse med utvidelse av Eidane smolt – Tema: Fisk

Rapportnummer: 913 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Hellen, B. A.

ISBN: 82-7658-482-9

Fiskeundersøkelser i 8 innsjøer i Hordaland høsten 2005

Rapportnummer: 912 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Hellen, B.A. & E. Brekke

ISBN: 82-7658-481-0

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse til 5 mill stk sjødyktig settefisk ved Marine Harvest Norway AS, Kvingo i Masfjorden

Rapportnummer: 911 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G. H., & B. Tveranger,

ISBN: 82-7658-480-2

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sotra Yngel AS

Rapportnummer: 910 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen, B. A. Hellen, E. Brekke & S. Kålås

ISBN: 82-7658-479-9

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Aqua Farms Settefisk AS avd. Vik

Rapportnummer: 909 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & B. A. Hellen

ISBN: 82-7658-478-0

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2005

Rapportnummer: 908 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal, B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 82-7658-477-2

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Valestrandvågen i Osterøy kommune

Rapportnummer: 907 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. T Veranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Svollandsneset i Vindafjord kommune

Rapportnummer: 906 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. T Veranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Vesle Gausvik i Kvinnherad våren 2006

Rapportnummer: 905 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. T Veranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Lyklingeholmen N i Bømlo kommune

Rapportnummer: 904 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aga Ø i Bømlo kommune

Rapportnummer: 903 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Koløy N i Fitjar kommune

Rapportnummer: 902 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Engevik N i Fitjar kommune

Rapportnummer: 901 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Vurdering av biologisk mangfold i forbindelse med økt vannuttak ved Vågafossen settefisk AS, Vindafjord kommune, Rogaland

Rapportnummer: 900 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G. H. Johnsen2006.

ISBN: 82-7658-476-4

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Bjørsvik Settefisk AS

Rapportnummer: 899 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-475-6

Fiskeundersøkingar i Oldenelva i 2005

Rapportnummer: 898 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Sægrov, H.& K. Urdal

ISBN: 82-7658-474-8

Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2005

Rapportnummer: 897 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Hellen, B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 82-7658-472-1

Prøvefiske i 8 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2005

Rapportnummer: 896 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, S. & Kålås

ISBN: 82-7658-471-3

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved

Rapportnummer: 895 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ferskvassbiologiske undersøkingar i samband med tiltak i Storelva i Samnanger i 2005

Rapportnummer: 894 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Kålås, S., K. Urdal, G.H. Johnsen & H. Sægrov

ISBN: 82-7658-507-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fyllingsnes S i Lindås kommune

Rapportnummer: 893 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Utslipp fra behandlingsanlegg for drikkevann. Teoretisk vurdering av vannkjemiske og

Rapportnummer: 892 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-470-5

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Sagen Settefisk AS

Rapportnummer: 891 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-469-1

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjenvinningsanlegg. Miljørapport 2005

Rapportnummer: 890 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H.& A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-468-3

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2005

Rapportnummer: 889 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal, B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 82-7658-469-1

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2005

Rapportnummer: 888 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H.& A.E.Bjørklund

ISBN: -

Konsekvensutgreiing for Feios kraftverk. Fisk, ferskvassbiologi og vasskvalitet

Rapportnummer: 887 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Hellen, B.A., K. Urdal & G.H. Johnsen

ISBN: 82-7658-466-7,18sider

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2005

Rapportnummer: 886 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E.Bjørklund

ISBN: 82-7658-465-9

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Fyllingsnes S i Lindås kommune

Rapportnummer: 885 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Toftekalven i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 884 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i september 2005 og januar 2006

Rapportnummer: 883 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 82-7658-464-0

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Øklandsvågen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 882 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Vannkvalitet i Ulvvatnet i Bergen 2005

Rapportnummer: 881 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., G.H.Johnsen Og E.Brekke

ISBN: 82-7658-462-4

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Barodden i Bømlo kommune

Rapportnummer: 880 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2005

Rapportnummer: 879 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H. Og A.E. Bjørklund

ISBN: 82-7658-461-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen (Rødsteinskjæra) i Os våren 2006

Rapportnummer: 878 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-førehandsgransking av oppdrettslokaliteten Spissøy i Bømlo

Rapportnummer: 877 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar på oppdrettslokaliteten Hessvik i Kvinnherad hausten 2005

Rapportnummer: 876 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar på oppdrettslokaliteten Saltkjelen i Jondal hausten 2005

Rapportnummer: 875 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling, lokalitetsklassifisering og enkel botngransking på lokaliteten Vikane i Jondal

Rapportnummer: 874 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

ISBN: -

Miljøkonsekvenser ved utnyttelse av Øystesevassdraget til kraftformål

Rapportnummer: 873 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-460-8

Kraftverkene Boge 1 og Boge 2. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 872 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 82-7658-459-4

 Fiskeundersøkingar i Gravvatnet, Førde, oktober 2005

Rapportnummer: 871 Utgitt: 2006

Forfatter(e): Sægrov, H. & S. Kålås

ISBN: 82-7658-458-6