Rapport cover - rapport 914

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse til 1 mill stk sjødyktig settefisk ved EWOS Innovation i Lønningdal i Os

Rapportnummer: 914

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2006

Antall sider: 23

ISBN: 82-7658-483-7

Last ned rapport: 914.pdf (1,05 MB)