Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse til 1,2 mill stk sjødyktig settefisk ved K.J.Eide

Rapportnummer: 921

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2006

Antall sider: 25

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig