Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Bjølve Bruk AS avdeling Onarheim. (reg.nr. H/T 01) med fiskebiologiske undersøkelser i Onarheimsvassdraget på Tysnes

Rapportnummer: 949

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen, S. Kålås & E. Brekke

Utgitt: 2006

Antall sider: 46

ISBN: 82-7658-504-3

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig