Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2005

Rapportnummer: 888

Forfatter(e): Johnsen, G.H.& A.E.Bjørklund

Utgitt: 2006

Antall sider: 25

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig