Rapport cover - rapport 912

Fiskeundersøkelser i 8 innsjøer i Hordaland høsten 2005

Rapportnummer: 912

Forfatter(e): Hellen, B.A. & E. Brekke

Utgitt: 2006

Antall sider: 50

ISBN: 82-7658-481-0

Last ned rapport: 912.pdf (1,38 MB)