Rapport cover - rapport 887

Konsekvensutgreiing for Feios kraftverk. Fisk, ferskvassbiologi og vasskvalitet

Rapportnummer: 887

Forfatter(e): Hellen, B.A., K. Urdal & G.H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 18

ISBN: 82-7658-466-7,18sider

Last ned rapport: 887.pdf (560,32 KB)