Rapport cover - rapport 938

Konsekvensutredning for nytt IKEA varehus i Åsane. Fagtema: Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 938

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & T. Lislevand

Utgitt: 2006

Antall sider: 40

ISBN: 82-7658-505-1

Last ned rapport: 938.pdf (1,10 MB)