MOM B-førehandsgransking av oppdrettslokaliteten Spissøy i Bømlo

Rapportnummer: 877

Forfatter(e): Brekke, E. & B. Tveranger

Utgitt: 2006

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig