MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aga Ø i Bømlo kommune

Rapportnummer: 903

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig