MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Åkre i Kvinnherad hausten 2006

Rapportnummer: 952

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig