MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fyllingsnes S i Lindås kommune

Rapportnummer: 893

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 25

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig