MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Lyklingeholmen N i Bømlo kommune

Rapportnummer: 904

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig