MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Smalskar i Finnøy hausten 2006

Rapportnummer: 951

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig