MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Svollandsneset i Vindafjord kommune

Rapportnummer: 906

Forfatter(e): Brekke, E., B. T Veranger & G. H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig