Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Barodden i Bømlo kommune

Rapportnummer: 880

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 41

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig