Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Jørstadskjera, Ombo i Finnøy kommune

Rapportnummer: 939

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke & G. H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 41

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig