Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Rabbaneset i Ullensvang

Rapportnummer: 942

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G. H. Johnsen

Utgitt: 2006

Antall sider: 41

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig