Rapporter

Rapporter utgitt i år 2007

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Sogn & Fjordane

Rapportnummer: 1049 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Kålås, S & O. Overvoll.

ISBN: 978-82-7658-572-8

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Midtflua NØ, Tysnes kommune

Rapportnummer: 1048 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Staveland, A.H. & E. Brekke.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Gjentatt MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fyllingsnes S i Lindås kommune

Rapportnummer: 1047 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Eilertsen, M., B. Tveranger, E. Brekke & A.H. Staveland

ISBN: -

132 kV kraftledning Lutelandet – Grov. Konsekvensutredning for friluftsliv og

Rapportnummer: 1046 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O. 2007

ISBN: 978-82-7658-571-1

132 kV kraftledning Lutelandet – Grov. Konsekvensutredning for landskap

Rapportnummer: 1045 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658570-4

132 kV kraftledning Lutelandet – Grov. Konsekvensutredning for landbruk

Rapportnummer: 1044 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O. 2007

ISBN: 978-82-7658-569-8

132 kV kraftledning Lutelandet – Grov. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1043 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O. 2007

ISBN: 978-82-7658-568-1

Reguleringsplan for utviding av Horsøy industriområde, Askøy kommune. Konsekvensutgreiing for naturmiljø

Rapportnummer: 1042 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H., M. Eilertsen, O.Overvoll, E. Brekke & A.H. Staveland 2007

ISBN: 978-82-7658-567-4

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Trelsøyosen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 1041 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Staveland, A.H. & E. Brekke.

ISBN: -

Elektrofiske i Åfetelva og Feioselva høsten i 2007

Rapportnummer: 1040 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Hellen, B.A. & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-566-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hågardsneset i Kvinnherad hausten 2007

Rapportnummer: 1039 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Stord kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2007

Rapportnummer: 1038 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-565-0

Fiskeundersøkingar i Vangsvatnet i 2007

Rapportnummer: 1037 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-7658-564-3

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Hjeltevardneset i Fedje kommune

Rapportnummer: 1036 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E. & A.H. Staveland

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Nakken, Stord kommune.Konsekvenser for koraller ved utvidet produksjon

Rapportnummer: 1035 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-563-6

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2006

Rapportnummer: 1034 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-562-9

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2006

Rapportnummer: 1033 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-561-2

Beskrivelse av sjøresipientene og miljøtilstand 2007, med vurdering av planlag avløpsdisponering i Sund kommune

Rapportnummer: 1032 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-650-5

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Rongøy Ø i Øygarden kommune

Rapportnummer: 1030 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Staveland, A.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Kelvesteinen i Fjell kommune

Rapportnummer: 1029 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Staveland, A.H. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Opo II kraftverk, Ullensvang herad. Konsekvensutgreiing

Rapportnummer: 1028 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvolll, O.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkingar i Suldalsvatnet i 2006

Rapportnummer: 1026 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-7658-559-9

Ikke
tilgjengelig

Prøvefiske i Sævildvatnet og vurdering av anadrom fisk og elvemusling i Hopselva i 2007

Rapportnummer: 1024 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Hellen, B.A. & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-557-5

Fv 62 Fjelbergsambandet, Kvinnherad kommune. Konsekvensutgreiing. Naturmiljø II: Biologisk mangfald

Rapportnummer: 1023 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O.

ISBN: 978-82-7658-556-8

FV 62 Fjelbergsambandet, Kvinnherad kommune. Konsekvensutgreiing Naturmiljø I: Miljøkvalitet i Fjelbergsundet

Rapportnummer: 1022 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-555-1

Prøvefiske i 8 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2006

Rapportnummer: 1021 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, H. Sægrov & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-554-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på avløpa til Marine Harvest Norway AS, Kvingo i Masfjorden kommune mai 2007

Rapportnummer: 1020 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utviding av lokaliteten Allersholmen i Austrheim kommune

Rapportnummer: 1019 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Allersholmen i Austrheimkommune

Rapportnummer: 1018 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Industriområde for skipsverft i Hansvågen, Kvam herad. Konsekvensutgreiing for biologisk mangfald og naturressursar

Rapportnummer: 1017 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O

ISBN: 978-82-7658-553-7

Industriområde for skipsverft i Hansvågen, Kvam herad.Konsekvensutgreiing for marint biologisk mangfald og fiskeri- og havbruksinteresser

Rapportnummer: 1016 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B. Tveranger & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-552-0

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva 1998 – 2006

Rapportnummer: 1015 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-551-3

Nes Fort, Lødingen kommune. Biologisk mangfold

Rapportnummer: 1014 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-550-6

Ferskvassbiologiske undersøkingar i samband med tiltak i Storelva i Samnanger i 2006

Rapportnummer: 1013 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Kålås, S. G. H. Johnsen, K. Urdal & H Sægrov.

ISBN: 978-82-7658-549-0

MOM C-resipientundersøkelse av lokaliteten Skavhella i Os kommune

Rapportnummer: 1012 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: 978-82-7658-548-3

132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for friluftsliv

Rapportnummer: 1011 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-547-6

132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for landbruk

Rapportnummer: 1010 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-546-9

132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1009 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-545-2

132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for landskap

Rapportnummer: 1008 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-544-5

Fjelna kraftverk, Hemne kommune. Konsekvenser for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1007 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O.

ISBN: 978-82-7658-543-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Indre Slettavikneset i Sandnes kommune mars 2007

Rapportnummer: 1006 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Resipientvurdering av Gjæravågen, Sakseidvågen og Lindøyosen mars 2007

Rapportnummer: 1005 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: 978-82-7658-542-1

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Svartveit i Ullensvang kommune

Rapportnummer: 1004 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ellenelva Kraftverk, Tromsø kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1003 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H., O. Overvoll & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-541-4

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad vinteren 2007

Rapportnummer: 1001 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Endra manøvrering i Aurland 2003 – 2006. Sluttrapport – Fisk

Rapportnummer: 1000 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Sægrov, H, B.A. Hellen, S. Kålås, K. Urdal & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-558-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen (Rødsteinskjæra) i Os våren 2007

Rapportnummer: 999 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2006

Rapportnummer: 998 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-540-7

Håfoss kraftverk i Etne kommune. Kartlegging av biologisk mangfald

Rapportnummer: 997 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Kålås, S & G. Johnsen.

ISBN: 978-82-7658-539-1

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokaliteten Porsvika i Sund kommune

Rapportnummer: 996 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

300 kV kraftledning Mongstad – Kollsnes. Konsekvenser for marint biologisk mangfold og marine verneplaner

Rapportnummer: 995 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-538-4

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2006

Rapportnummer: 994 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-537-7

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2006

Rapportnummer: 993 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-536-0

Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2006 og januar 2007

Rapportnummer: 992 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-535-3

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skavhella i Os våren 2007

Rapportnummer: 991 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Loddetå i Sveio kommune

Rapportnummer: 990 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Kombinert MOM B- og MOM C-resipientundersøkelse av Hjelmåsvågen, Lindås kommune, høsten 2006

Rapportnummer: 989 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: 978-82-7658-534-6

Konsekvensutredning for Østerbø og Randalen kraftverk, Høyanger kommune. Tema: Fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 988 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S. Kålås & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-533-9

Konsekvensutredning for Østerbø og Randalen kraftverk, Høyanger kommune. Tema: Vannkvalitet og vanntemperatur

Rapportnummer: 987 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

ISBN: 978-82-7658-532-2

Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Eide fyllplass i Fjell kommune

Rapportnummer: 986 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & O.Overvoll

ISBN: 978-82-7658-531-5

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Breivik i Bømlo vinteren 2007

Rapportnummer: 985 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM C-resipientundersøkelse av Trettholmsosen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 984 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjenvinningsanlegg. Miljørapport 2006

Rapportnummer: 983 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-530-8

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Smalskar i Finnøy vinteren 2007

Rapportnummer: 982 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: 978-82-7658-529-2

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-gransking av oppdrettslokalitetane Oltesvik og Gråttnes i Gjesdal kommune

Rapportnummer: 981 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet i Trettholmsosen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 980 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Konsekvenser for biolgisk mangfald for bustadfelt på Kleivane i Fjell

Rapportnummer: 979 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Overvoll, O.& G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-528-5

Hydrologiske vurderinger i forbindelse med nytt COOP varehus i Åsane

Rapportnummer: 978 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-527-8

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Hardingsmolt AS settefiskanlegg H/Km 23, Tørvikvatnet i Kvam herad

Rapportnummer: 977 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-526-1

Fiskeundersøkingar i Aurland og Flåm, årsrapport for 2006

Rapportnummer: 976 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Hellen, B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-525-4

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2006

Rapportnummer: 975 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Kålås, S & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-524-7

Bergselva Kraftverk, Storfjord kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 974 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-523-0

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fjon Bruk (reg.nr. H/So 003)

Rapportnummer: 973 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-522-3

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2006

Rapportnummer: 972 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: -

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2006

Rapportnummer: 971 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E.Bjørklund

ISBN: 978-82-7658-521-6

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2006

Rapportnummer: 970 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & A.E. Bjørklund

ISBN: 978-82-7658-520-9

Ungfiskundersøking i Granvinelva og Storelva i Granvin hausten 2005

Rapportnummer: 969 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Kålås, S. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-519-3

Gilaoverføringen og Blåfjell pumpe. Konsekvensutgreiing av to tilleggsreguleringer til Ulla-Førre

Rapportnummer: 968 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Kålås, S., B. A. Hellen & G. H. Johnesen

ISBN: 978-82-7658-518-6

Eutrofieringsvannkvalitet i Hordaland 2000-2004

Rapportnummer: 967 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-517-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av lokaliteten Hamre i Osterøy kommune janauar 2007

Rapportnummer: 966 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E., G.H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hondskår i Kvinnherad hausten 2006

Rapportnummer: 965 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Enkel undersøkelse av miljøtilstanden i innsjøer og bekker med mulig forurensning fra Bergen Lufthavn

Rapportnummer: 964 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., S. Kålås & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-516-2

Grunnlagsdokumentasjon med konsekvensutredning for søknad om ny konsesjon på 10 millioner smolt ved Hylen Smolt AS

Rapportnummer: 963 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-515-5

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Salar Smolt AS settefiskanlegg H ML 0003 Rylandsvåg i Meland kommune

Rapportnummer: 962 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-514-8

Oppfølgende undersøkelser av innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 2006

Rapportnummer: 961 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Bjørklund, A.E & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-513-1

Vurdering av tiltak i landbruket for å redusere forurensninger til Jordalsvassdraget

Rapportnummer: 960 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Bjørklund, A.E., G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-512-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Vesle Gausvik i Kvinnherad hausten 2006

Rapportnummer: 959 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & G.H. Johsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hessvik i Kvinnherad hausten 2006

Rapportnummer: 958 Utgitt: 2007

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -