Rapport cover - rapport 1009

132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1009

Forfatter(e): Overvoll, O. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2007

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-7658-545-2

Last ned rapport: 1009.pdf (1,50 MB)