Rapport cover - rapport 1008

132 kV kraftledning Hålandsfossen – Lutelandet, konsekvensutredning for landskap

Rapportnummer: 1008

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & O. Overvoll

Utgitt: 2007

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-7658-544-5

Last ned rapport: 1008.pdf (1,34 MB)