Rapport cover - rapport 995

300 kV kraftledning Mongstad – Kollsnes. Konsekvenser for marint biologisk mangfold og marine verneplaner

Rapportnummer: 995

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2007

Antall sider: 27

ISBN: 978-82-7658-538-4

Last ned rapport: 995.pdf (589,21 KB)