Rapport cover - rapport 967

Eutrofieringsvannkvalitet i Hordaland 2000-2004

Rapportnummer: 967

Forfatter(e): Bjørklund, A.E. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2007

Antall sider: 30

ISBN: 978-82-7658-517-9

Last ned rapport: 967.pdf (514,01 KB)