Rapport cover - rapport 963

Grunnlagsdokumentasjon med konsekvensutredning for søknad om ny konsesjon på 10 millioner smolt ved Hylen Smolt AS

Rapportnummer: 963

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

Utgitt: 2007

Antall sider: 39

ISBN: 978-82-7658-515-5

Last ned rapport: 963.pdf (2,23 MB)