Rapport cover - rapport 988

Konsekvensutredning for Østerbø og Randalen kraftverk, Høyanger kommune. Tema: Fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 988

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S. Kålås & B.A. Hellen

Utgitt: 2007

Antall sider: 45

ISBN: 978-82-7658-533-9

Last ned rapport: 988.pdf (1,49 MB)