Rapport cover - rapport 987

Konsekvensutredning for Østerbø og Randalen kraftverk, Høyanger kommune. Tema: Vannkvalitet og vanntemperatur

Rapportnummer: 987

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & S.Kålås

Utgitt: 2007

Antall sider: 46

ISBN: 978-82-7658-532-2

Last ned rapport: 987.pdf (1,47 MB)