Rapport cover - rapport 982

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Smalskar i Finnøy vinteren 2007

Rapportnummer: 982

Forfatter(e): Tveranger, B.

Utgitt: 2007

Antall sider: 25

ISBN: 978-82-7658-529-2

Last ned rapport: 982.pdf (509,77 KB)