Rapport cover - rapport 975

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2006

Rapportnummer: 975

Forfatter(e): Kålås, S & K. Urdal

Utgitt: 2007

Antall sider: 39

ISBN: 978-82-7658-524-7

Last ned rapport: 975.pdf (389,84 KB)