Rapport cover - rapport 1024

Prøvefiske i Sævildvatnet og vurdering av anadrom fisk og elvemusling i Hopselva i 2007

Rapportnummer: 1024

Forfatter(e): Hellen, B.A. & S. Kålås

Utgitt: 2007

Antall sider: 9

ISBN: 978-82-7658-557-5

Last ned rapport: 1024.pdf (197,22 KB)