Rapport cover - rapport 1042

Reguleringsplan for utviding av Horsøy industriområde, Askøy kommune. Konsekvensutgreiing for naturmiljø

Rapportnummer: 1042

Forfatter(e): Johnsen, G.H., M. Eilertsen, O.Overvoll, E. Brekke & A.H. Staveland 2007

Utgitt: 2007

Antall sider: 49

ISBN: 978-82-7658-567-4

Last ned rapport: 1042.pdf (3,47 MB)