Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet i Trettholmsosen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 980

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

Utgitt: 2007

Antall sider: 42

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig