Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Hjeltevardneset i Fedje kommune

Rapportnummer: 1036

Forfatter(e): Brekke, E. & A.H. Staveland

Utgitt: 2007

Antall sider: 40

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig