Straummålingar og MOM B-gransking på oppdrettslokaliteten Breivik i Bømlo vinteren 2007

Rapportnummer: 985

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

Utgitt: 2007

Antall sider: 33

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig