Rapporter

Rapporter utgitt i år 2008

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Knappen, Solheim i Masfjorden kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1164 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & E. Brekke.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Matreberget i Masfjorden kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1163 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Prøvefiske i 5 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2007

Rapportnummer: 1161 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke, & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-643-5

Fiskeundersøkelser i 5 innsjøer i Hordaland høsten 2007

Rapportnummer: 1160 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B. A. & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-642-8

Holmavatnet og Stemmetjørna, Vindafjord kommune, Rogaland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1159 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B. A. & Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-640-4

Undersøkelse av krepsen i Moensvatnet, Voss kommune, i 2008

Rapportnummer: 1158 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B. A. & S. K. Kålås

ISBN: 978-82-7658-639-8

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Nordheim (reg. nr. M/T 0005)

Rapportnummer: 1157 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-638-1

Grunnvann, flomproblematikk samt forhold ved vassdraget for område Åsane S-3

Rapportnummer: 1156 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-637-4

Resipientgransking i Lurefjorden 2008

Rapportnummer: 1155 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Tveranger, B., G. H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-636-7

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2008

Rapportnummer: 1154 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Kålås, S., K. Urdal & H. Sægrov.

ISBN: 978-82-7658-635-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Holevik i Bømlo kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1153 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gråttnes i Forsand kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1152 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hisdal i Kvinnherad hausten 2008

Rapportnummer: 1151 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Resipientvurdering av Bolgvågen, Kristiansund kommune

Rapportnummer: 1150 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H., M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-641-1

Konsekvensutredning for Vetås industriområde delområde i5. Konsekvenser for naturmiljø og oppdrett

Rapportnummer: 1149 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Eilertsen, M., P.G. Ihlen & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-634-3

Ikke
tilgjengelig

132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1148 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-633-6

Ikke
tilgjengelig

132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for landbruk

Rapportnummer: 1147 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Overvoll, O., G.H. Johnsen & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-632-9

Ikke
tilgjengelig

132 kV kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for friluftsliv, ferdsel, turisme og reiseliv

Rapportnummer: 1146 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H., P.G. Ihlen & O.Overvoll

ISBN: 978-82-7658-631-2

Ikke
tilgjengelig

132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for landskap, verneinteresser og inngrepsfrie naturområder (INON)

Rapportnummer: 1145 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H., P.G. Ihlen & O.Overvoll

ISBN: 978-82-7658-630-5

Ikke
tilgjengelig

132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for reindrift

Rapportnummer: 1144 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Ihlen, P. G., O. Overvoll & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-629-9

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokalitet Seglberget i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1143 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokalitet Toftekalven i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1142 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Fastsambandet til Huglo: Veialternativet på vestsiden av Skorpo, Tysnes kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1141 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-628-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1140 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Brekke, E., B. Tveranger & A.H. Staveland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Syltøy i Sund kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1139 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skorpeosen i Fjell kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1138 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Undersøkelse av sediment i område for utfylling ved Ternetangen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1137 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Eilertsen, M., A.H. Staveland & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-627-5

Vanndekning ved ulike vannføringer i Maurstadelven, Vågsøy kommune

Rapportnummer: 1136 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen. H. Sægrov & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-626-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1135 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1134 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Haverøy i Fjell kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1133 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Brekke, E. & A.H. Staveland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kobbavika i Finnøy kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1132 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Langavika i Hjelmeland kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1131 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1130 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Brekke, E. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fosså i Hjelmeland kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1129 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kjeahola i Hjelmeland kommune hausten 2008

Rapportnummer: 1128 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H., B. Tveranger & M. Eilertsen

ISBN: -

Byggefelt på Gulenakken i Fjell kommune. Konsekvenser for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1127 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-624-4

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av kultiveringslokaliteten til Voss Klekkeri i Evangervatnet, Voss kommune

Rapportnummer: 1126 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & Geir H. Johnsen

ISBN: -

Synfaring av strandsona ved settefiskanlegget til Marine Harvest Norway AS, avd. Herand i Jondal Kommune

Rapportnummer: 1125 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-7658-623-7

Ikke
tilgjengelig

Vannkvalitet og alger i vanninntakene til Sævareid Fiskeanlegg våren 2008

Rapportnummer: 1124 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Storelva, Frølandselva og Tysseelva, Samnanger 2007

Rapportnummer: 1122 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Kålås, S. G. H. Johnsen, K. Urdal & H Sægrov.

ISBN: 978-82-7658-621-3

Reppa Kraftverk, Rødøy kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1121 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B. A. & G. H. Johnsen

ISBN: 97882-7658-620-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll sommaren 2008

Rapportnummer: 1120 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Fiskeundersøking etter fiskedød i Vatnaelva i Ådlandsvassdraget, Stord kommune

Rapportnummer: 1119 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Kålås, S. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-619-0

Konsekvensutredning for Leikanger kraftverk, Leikanger kommune.Tema: Ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1118 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H., S. B.A. Hellen, S. Kålås, H. Sægrov & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-615-2

RV 544. Ferjesambandet Stord – Kvinnherad.Lokalisering av ferjeleie på Stord. Delrapport: Konsekvensutgreiing for naturressursar

Rapportnummer: 1117 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-618-3

RV 544. Ferjesambandet Stord – Kvinnherad.Lokalisering av ferjeleie på Stord. Delrapport: Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø

Rapportnummer: 1116 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Eilertsen, M., G. H. Johnsen, E. Brekke, A. Staveland & B. Tveranger

ISBN: 978-82-7658-617-6

RV 544. Ferjesambandet Stord – Kvinnherad. Lokalisering av ferjeleie på Stord. Delrapport: Konsekvensutgreiing for naturmiljø på land

Rapportnummer: 1115 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-616-9

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Kraft Laks AS (reg. nr. M/Va 006), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1114 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H & B. Tveranger

ISBN: 978-82-7658-614-5

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokalitet Brattholmen S i Sveio kommune

Rapportnummer: 1113 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2007

Rapportnummer: 1112 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-613-8

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske i Hordaland i 2007

Rapportnummer: 1111 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 978-82-7658-612-1

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av lokalitet Utåker i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1109 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Turøy i Fjell kommune våren 2008

Rapportnummer: 1108 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H., & E. Brekke

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS Avd. Rovde (reg. nr. M/Vn 005), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1107 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H., O. Overvoll & B. Tveranger

ISBN: 978-82-7658-611-4

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Hille, Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1106 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Brekke, E., A.H. Staveland & M. Eilertsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Aurland, årsrapport for 2007

Rapportnummer: 1105 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B.A., H. Sægrov, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-610-7

Fiskeundersøkingar i Blåsjø i 2007

Rapportnummer: 1104 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-609-1

Fiskeundersøkingar i Osenelva våren 2008

Rapportnummer: 1103 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-608-4

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og revidert lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet Svåsand, Jondal kommune

Rapportnummer: 1102 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Hondskår i Kvinnherad våren 2008

Rapportnummer: 1101 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, og revidert lokalitetsklassifisering av oppdrettslokalitet Gulholmen, Os kommune

Rapportnummer: 1100 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H.

ISBN: -

MOM B-resipientgransking på avløpet til Marine Harvest Norway AS, avd Herand i Jondal Kommune

Rapportnummer: 1099 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Eilertsen, M., A.H. Staveland & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-607-7

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Bjørnatrynet Ø, Os kommune

Rapportnummer: 1098 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & E. Brekke

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2007

Rapportnummer: 1097 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-606-0

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet ved Gråskoltane, Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1096 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Tveranger, B., A.H. Staveland & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkelser i bekk i Trosnavåg, 8. mai 2008

Rapportnummer: 1095 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B.A.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2007

Rapportnummer: 1094 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-605-3

Ikke
tilgjengelig

Fiskeundersøkelser i Svortlandsbekken, 22. april 2008

Rapportnummer: 1093 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B.A.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Fjellsæ (reg.nr. VA/F 007), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1092 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H. Og B. Tveranger

ISBN: 978-82-7658-604-6

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av settefisklokaliteten til K.J Eide Fiskeoppdrett AS i Skogseidvatnet, Fusa kommune

Rapportnummer: 1091 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Ungfiskundersøkingar i Suldalslågen i oktober 2007 og februar 2008

Rapportnummer: 1090 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-603-9

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjennvinningsanlegg. Rensegrad ved nytt renseanlegg

Rapportnummer: 1089 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: 978-82-7658-602-2

Haukåa settefisk, Flora kommune. Konsekvensvurdering ved søknad om konsesjon for vannuttak

Rapportnummer: 1086 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-601-5

Tura Småkraftverk, Vik kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1085 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B. A, & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-600-8

Fjell kommune. Miljøundersøkelser i sjøområdene. Beskrivelse av resipientene, avløpsdisponering og miljøtilstand 2007

Rapportnummer: 1084 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-599-5

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Sogn og Fjordane i 2007

Rapportnummer: 1083 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 978-82-7658-598-8

Punktundersøkelse av Lille Lungegårdsvatn, Bergen kommune, 25.oktober 2007

Rapportnummer: 1082 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H. 2008

ISBN: 978-82-7658-597-1

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2007

Rapportnummer: 1081 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Kålås, S. & K. Urdal.

ISBN: 978-82-7658-596-4

Ikke
tilgjengelig

Miljøvurdering av oppdrettslokaliteten Rafdal i Etne kommune

Rapportnummer: 1080 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H., E. Brekke, G.H.Johnsen & B Tveranger

ISBN: -

Tesgjolo Kraftverk, Voss kommune. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1079 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-595-7

Ikke
tilgjengelig

Driftsrapport for merdanlegget til Kvernsmolt AS og tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll for 2007

Rapportnummer: 1078 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M. Eilertsen

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå sportsfiske og kilenotfiske i Rogaland i 2007

Rapportnummer: 1077 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Urdal, K

ISBN: 978-82-7658-594-0

Oppfølgende undersøkelser av innsjøer med tidligere vannblomst og giftproduserende blågrønnalger i Hordaland 2007

Rapportnummer: 1076 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H.& M. Eilertsen 2008 Utkast.

ISBN: 978-82-7658-593-3

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2007

Rapportnummer: 1075 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-592-6

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2007

Rapportnummer: 1074 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M.Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-591-9

Utvidelse av Eidane Smolt AS, Forsand kommune. Konsekvensutredning for økologisk status i Lysefjorden

Rapportnummer: 1073 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B. Tveranger & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-590-2

Sotrasambandet, Delprosjekt 1, Fastlandssambandet RV 555 Sotra – Bergen, Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Delrapport naturmiljø

Rapportnummer: 1072 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Overvoll, O., B.A. Hellen & B.H. Larsen

ISBN: 978-82-7658-589-6

Sotrasambandet, Delprosjekt 3. Fastlandssambandet RV 551 Kolltveit – Ågotnes, Kommunedelplan med konsekvensutgreiing. Delrapport naturmiljø

Rapportnummer: 1071 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Overvoll, O., B.A. Hellen & B.H. Larsen

ISBN: 978-82-7658-588-9

Isdal pumpekraftverk, Eidfjord kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1070 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Sægrov, H. & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-587-2

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsklassifisering av settefisklokaliteten til Bolstad Settefisk AS i Skogseidvatnet, Fusa kommune

Rapportnummer: 1069 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Mork Kraftverk, Erdalselva, Lærdal kommune – Konsekvensvurdering, Tema: fisk

Rapportnummer: 1068 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-586-6

Fiskeundersøkingar i Årøyelva i 2006 og 2007

Rapportnummer: 1067 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-585-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Stokkavika i Bømlo kommune hausten 2007

Rapportnummer: 1066 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Eilertsen, M., E. Brekke & A.H. Staveland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Eikebærånæ (Munndal) i Lindås kommune hausten 2007

Rapportnummer: 1065 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Eilertsen, M., E. Brekke & A.H. Staveland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ny MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oltesvik i Gjesdal kommune høsten 2007

Rapportnummer: 1064 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

RV 469 HidraLandfast, Flekkefjord kommune. Konsekvensutredning marint biologisk mangfold og havbruksinteresser

Rapportnummer: 1063 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-584-1

132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for friluftsliv og reiseliv/turisme

Rapportnummer: 1062 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Overvoll, O.

ISBN: 978-82-7658-583-4

132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for landbruk

Rapportnummer: 1061 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Overvoll, O.

ISBN: 978-82-7658-582-7

132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for landskap

Rapportnummer: 1060 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & O. Overvoll

ISBN: 978-82-7658-581-0

132 kV kraftledning Høyanger-Sande. Konsekvensutredning for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1059 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Overvoll, O.

ISBN: 978-82-7658-580-3

Kommunedelplan for Os sentrum, Os kommune, Konsekvensvurdering for fisk

Rapportnummer: 1058 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-579-7

MOM C-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune

Rapportnummer: 1057 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Eilertsen, M., E. Brekke & A.H. Staveland

ISBN: 978-82-7658-578-0

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsklassifisering av ny oppdrettslokalitet i Molvika, Os kommune

Rapportnummer: 1056 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Staveland, A.H. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, MOM B-gransking og lokalitetsklassifisering av oppdrettslokaliteten Djupestallen i Tysnes kommune

Rapportnummer: 1055 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Brekke, E. & A.H. Staveland

ISBN: -

Biologiske undersøkingar i Vikelva i Vindafjord kommune i 2007

Rapportnummer: 1054 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Kålås, S, K. Urdal & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-577-3

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) i Hordaland

Rapportnummer: 1053 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Kålås, S

ISBN: 978-82-7658-576-6

Hardangerfjorden. Økologisk status 2007 og veien videre

Rapportnummer: 1052 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G. H., H. Sægrov, K. Urdal & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-575-9

Undersøkelse av sediment i område for mudring i Tjuvika på Bildøy i Fjell kommune

Rapportnummer: 1051 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H & M.Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-574-2

Innleiande karakterisering av vassdraga i Voss, som grunnlag for hovudplan avløp

Rapportnummer: 1050 Utgitt: 2008

Forfatter(e): Johnsen, G.H, A. E. Bjørklund & K. Mork

ISBN: 978-82-7658-573-5