132 kV kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for friluftsliv, ferdsel, turisme og reiseliv

Rapportnummer: 1146

Forfatter(e): Johnsen, G.H., P.G. Ihlen & O.Overvoll

Utgitt: 2008

Antall sider: 32

ISBN: 978-82-7658-631-2

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig