132 kV Kraftnett Røssvatnet, Grane, Hattfjelldal og Hemnes kommuner. Konsekvensutredning for landbruk

Rapportnummer: 1147

Forfatter(e): Overvoll, O., G.H. Johnsen & P.G. Ihlen

Utgitt: 2008

Antall sider: 30

ISBN: 978-82-7658-632-9

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig